Program II Forum

dzień pierwszy – sobota 21 października 2017  miejsce akcji – Dworzec RzeczJasna, ul. Słowackiego 13


godz. 10:00-12:00

– rejestracja uczestników Forum, wspólne przygotowywanie przekąsek

– II śniadanie

godz. 12:00-17:00

– spotkanie robocze uczestników Forum

– o idei szkół realnych opowiedzą jej twórcy

– prezentacje, wystąpienia, warsztaty:

– uczestników, zaproponowane podczas rejestracji

– gości Forum oraz nauczycieli Bednarskiej Szkoły Realnej

(mile widziane są pokazy działań praktycznych; po każdej prezentacji rezerwujemy czas na dyskusję i dzielenie się doświadczeniami: jak w konkretnych, lokalnych warunkach zbliżać szkołę do realnego świata, a realny świat – do szkoły)

godz. 14:00-15:00

przerwa – przekąski, serwis kawowy i ciasta oraz nawiązywanie realnych kontaktów

godz.17:00-18:00

krótka wycieczka po Ostródzie wraz ze zwiedzaniem budynku, w którym Stowarzyszenie RzeczJasna planuje uruchomić szkołę realną

od godz.18:00

przy obiadokolacji o edukacji

od godz. 19.00 do ostatniego pasażera – dworcowe, wolne dyskusje o tym, co możemy realnie i lokalnie robić z edukacją, by nadążała za wyzwaniami współczesnego świata. Niezależnie od aury, możliwe będą dyskusyjne spacery po zadaszonym, zaczarowanym peronie…

chętni udają się na spoczynek

dzień drugi – niedziela 22 października 2017


godz.9:00-10:00

śniadanie dla uczestników Forum – przygotowujemy, jemy i dyskutujemy

godz.11:00-15:00

spotkanie uczestników i gości Forum, otwarte dla społeczności Ostródy w CUP (Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9)

równocześnie, w sali mniejszej CUP będą się odbywały warsztaty fizyczno-robotyczne dla uczniów, prowadzone przez dr Jana Mierzejewskiego, nauczyciela z Bednarskiej Szkoły Realnej oraz warsztaty robotyki i proramowania prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

w połowie spotkania przerwa kawowa i okazja do swobodnych rozmów wszystkich zgromadzonych

godz.11:00-13:30

wystąpienia, prezentacje i wykłady zaproszony gości oraz przedstawicieli organizatorów:

– prof. Lech Mankiewicz, astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych, adwokat Khan Academy po polsku, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN: Edukacja Cyfrowa – dlaczego nie możemy stracić tej szansy,

– Agnieszka Koszowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: o Programie Link do przyszłości i o uczeniu nowych technologii nie tylko w szkołach,

– Krzysztof Walenczak – absolwent Harvard Business School oraz City University of New York, dyrektor zarządzajacy Société Générale w Polsce, wystąpi z prelekcją „Współczesny model edukacji na globalnym rynku finansowym”,

– Nare Avagyan – Menager TUMO Center w Gyumri – drugim co do wielkości mieście Armenii, opowie o edukacji z zakresu animacji, rozwoju gier, tworzenia stron internetowych i mediów cyfrowych. https://tumo.org/

– Kinga Wiśniewska oraz Agnieszka Karłowicz ze Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna: o wynikach lokalnej sondy na temat edukacji i o potrzebie edukacji medialnej,

– Jan Wróbel, nauczyciel Bednarskiej Szkoły Realnej, historyk i publicysta: o idei szkół realnych i wyzwaniach współczesności,

godz.13:30-14:30

panel dyskusyjny z udziałem wykładowców i gości Forum, a także zgromadzonej społeczności Ostródy. Tematem panelu będą:

– wyzwania stojące przed edukacją, wobec gwałtownych przemian technologicznych i społecznych

– możliwości realnego zaspokajania przez szkoły aspiracji uczniów i potrzeb rynku pracy

– konieczność elastycznego reagowania szkoły na lokalne uwarunkowania oraz znaczenie współpracy z partnerami, zwłaszcza z przedsiębiorcami

godz.14:30-15:00

prezentacja efektów warsztatów fizyczno-robotycznych, w formie lekcji pokazowej

godz.15:30

obiad dla zgłoszonych uczestników całego Forum i jego zakończenie.

Wpisowe: 60 zł – w opłacie tej zawiera się zryczałtowany koszt uczestnictwa w Forum wraz z jednym noclegiem oraz wyżywieniem.

Zakwaterowanie uczestników Forum: w apartamentach pensjonatu Świetlik, ul. Świetlińska 13, Kajkowo www.mazurypensjonat.com

Istnieje możliwość zakwaterowania z piątku na sobotę – osoby, które wolą przyjechać wcześniej, mogą zgłosić taka potrzebę w formularzu rejestracyjnym

Jeśli jesteś zainteresowana/ny udziałem w Forum – zarejestruj się już dziś!

Liczba miejsc jest ograniczona!