Organizatorzy

Pomysłodawcy

Idea Forum powstała w Ośrodku Rozwoju Szkół Realnych, którego powołanie ogłosiliśmy w momencie utworzenia Bednarskiej Szkoły Realnej, by od początku dzielić się efektami naszej pracy nad nowym modelem edukacji.

Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych

Organizatorami Forum są nauczyciele Bednarskiej Szkoły Realnej – stworzonej przed trzema laty, czteroletniej szkoły średniej, działającej według autorskiej metody i programu, które – w zetknięciu z rzeczywistością – wciąż modyfikujemy i doskonalimy.

Gospodarze i współorganizatorzy III edycji Forum

Gospodarzem i głównym organizatorem III edycji Forum będzie Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS w Lublinie.

Współorganizatorem będzie Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI.

 


Gospodarze i współorganizatorzy II edycji Forum

II Edycja Forum Edukacji Realnej powstała dzięki zaangażowaniu działaczy Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna w Ostródzie.