Kontakt

Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych

Inicjatorem i koordynatorem Forum Edukacji Realnej jest Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych.

Wszelkich informacji udzielamy:

Kontakt:

  • Marzena Bichta, Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS, email: marzena.bichta@umcs.lublin.pl, tel.: 505 132 932
  • Bartosz Małecki, Bednarska Szkoła Realna, e-mail: b.malecki@bsr.edu.pl, tel.: 601738451