Forum Edukacji Realnej to przede wszystkim spotkanie ludzi z pasją, którym zależy na tym, by edukacja miała sens, przygotowywała do życia, przynosiła korzyści społeczne a także dawała wszystkim zwykłą radość i satysfakcję. To spotkanie osób otwartych, chętnych do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami.

 

II Forum Edukacji Realnej odbyło się w Ostródzie, w dniach 21-22 października 2017 roku. W konferencji wzięły udział osoby realizujące w różnym zakresie idee edukacji realnej, lub takiemu sposobowi nauczania i wychowania przychylne. Wśród celów Forum istotna była próba określenia problemów, na które edukacja realna powinna odpowiadać, wspólne poszukiwanie tego, co stanowi jej rdzeń oraz wypracowanie praktycznych rozwiązań, które mogłyby znaleźć szerokie zastosowanie w całym kraju. W tym kontekście znaczące było miejsce organizacji Forum – Ostróda, w której planowane jest stworzenie kolejnej szkoły realnej. Zapraszamy do zapoznania się z obszerną relacją prezentującą tematykę wydarzenia >>

Relacja video przygotowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw RzeczJasna w Ostródzie. Źródło: YouTube/RzeczJasna


Organizatorzy:

Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych