Forum Edukacji Realnej to spotkanie ludzi z pasją, którym zależy na sensownej, pragmatycznej edukacji, która przyniesie korzyści społeczne, a jednocześnie da zwykłą ludzką radość. Spotkają się osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami, cieszące się z sukcesów innych, poszukujące nowych inspirujących wzorców oraz dobrych praktyk.

Zapraszamy do udziału w III Forum Edukacji Realnej

16-17 listopada, Lublin, Chatka Żaka

Jak dzisiejsza edukacja radzi sobie z wyzwaniami realnego świata?

Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych przy Bednarskiej Szkole Realnej zaprasza na III Forum Edukacji Realnej, którego gospodarzem i głównym organizatorem będzie Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS w Lublinie.

Spotkanie organizowane jest z myślą o osobach zainteresowanych szeroko pojętą edukacją i przybliżaniem szkół do realiów współczesnego świata.

Zaproszenie na III Forum Edukacji Realnej skierowane jest w szczególności do:

 • nauczycieli szkół, którzy chcą doskonalić system edukacji,
 • uczniów, którzy chcą mieć wpływ na swój proces edukacji,
 • pracowników wyższych uczelni zajmujących się rozwojem edukacji,
 • pracodawców zainteresowanych dobrą edukacją przyszłych pracowników,
 • samorządów stawiających na edukację jako czynnik rozwoju,
 • rodziców pragnących nowoczesnej edukacji dla swoich dzieci.

W ramach Forum będziemy chcieli przekazywać wizję szkoły wypracowaną podczas tworzenia Bednarskiej Szkoły Realnej, ale od początku pomyślaną jako idea warta propagowania w całym kraju. Myślimy o szkole, która:

 • obok realizowanej na dobrym poziomie edukacji ogólnej zapewnia kształcenie specjalistyczne, dające praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy;
 • inspiruje i rozwija zainteresowania uczniów, uświadamia, że pasja w przyszłości może się stać zawodem;
 • przygotowuje uczniów do sprawnego funkcjonowania w realnym świecie, uczy samodzielności, odpowiedzialności, pracy zespołowej i projektowej, sprawności komunikacyjnej, posługiwania się technologią cyfrową;
 • jest demokratycznie współtworzona przez uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów, którzy wspólnie dbają o przyjazną atmosferę, sprzyjającą indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia;
 • stawia na ciągły rozwój jako naturalną cechę swojego funkcjonowania;
 • poddaje krytycznej ocenie swoje działania i ich efekty, starając się sprostać wyzwaniom stawianym przez coraz szybciej zmieniający się świat.

Pragniemy, by Forum stanowiło miejsce wymiany myśli, idei i wzorców, a nie tylko ich jednokierunkowego przekazu. Zależy nam, by nie tylko dzielili się Państwo swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i osiągnięciami, lecz również opowiedzieli o trudnościach i sformułowali pytania, na które wciąż nie znamy odpowiedzi.

Szczególne miejsce w programie III Forum zajmą problemy i wizje rozwoju edukacji w Lublinie oraz szanse tworzenia szkół realnych w innych ośrodkach.

Mamy nadzieję wspólnie znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Jak z realnymi wyzwaniami współczesnego świata – społecznymi, kulturowymi, politycznymi, ekonomicznymi, dotyczącymi środowiska naturalnego – powinna radzić sobie dzisiejsza szkoła?
 • Jak niwelować różnice między ofertą systemu edukacji formalnej a wymaganiami współczesnego świata?
 • Jak pogodzić idee szkoły realnej oraz innowacyjne metody z systemem edukacji obowiązującym na poszczególnych poziomach kształcenia?

Chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj relację z poprzedniej edycji Forum Edukacji Realnej, które miało miejsce w Ostródzie >>

Sponsorem III edycji Forum Edukacji Realnej jest PKO Bank Polski